ANBI

Steun ons | ANBI

ANBI

ANBI

BIA NL | De Bazuinen is een vestiging (zonder onderneming) van Stichting Sociale en Economische Terugkeer SET2050, en is een Algemeen Nut Beogende Instelling en mag daarom het ANBI-keurmerk dragen. 

KvK-registratie onder nummer 74036289.  

Giften en donaties kun je overmaken naar IBAN:

NL81 INGB 0008 7676 53 ten name van BIA NL | De Bazuinen

Omdat BIA NL | De Bazuinen als vestiging (zonder onderneming) van SET2050 in het bezit is van een ANBI verklaring zijn je giften voor de belasting aftrekbaar. Je kunt ons terugvinden op de website van de Belastingdienst onder de naam SET2050.

In de volgende documenten is onze organisatievorm en de uitvoering daarvan vastgelegd:

 Strategisch beleidsplan SET2050 2019 

Beloningsbeleid SET2050 2019 

Privacy Statement SET2050 2019

 Reglement Raad van Advies SET2050 2019 

Statuten SET2050