Wie zijn wij

Wie zijn wij


"Kies de weg van het leven"
 

 

BROTHERS IN ARMS | HUISKERKEN NL

BROTHERS IN ARMS | HUISKERKEN NL is een snel groeiende beweging van arbeiders en strijders van de Heer die ons, waar nodig, herstelt en geneest om tijdig gereed te staan om een grote oogst van mensen te verwelkomen in de komende tijd.
 

Dat is het doel dat God in onze harten heeft gelegd en daar willen wij als broeders en zusters, die zich daartoe door Hem geroepen voelen, uitvoering aan geven.
 

We komen 'als uit de woestijn van het leven '.We vertegenwoordigen geen religieuze stroming of kerk. Wel maken we deel uit van het Lichaam van Jezus. Dat geeft eenheid in voor- en tegenspoed!
 

We geloven in een levende persoonlijke relatie met onze Verlosser, Jezus Christus. Hij is overwinnaar, en wij met Hem! Met Hem willen we er in Nederland zijn voor de mensen om ons heen.
 

Ook als je teleurgesteld bent in mensen, je verdriet of pijn hebt uit het verleden, je ziek bent, je de zin van het leven zoekt, en/of je wil weten wat Zijn persoonlijk plan voor jouw leven is? Zoek ons dan gerust op!
 

Wil je in het leger van de Heer met ons meetrekken om het verlorene te zoeken en te verzorgen, doe dan met ons mee en wees een zegen voor wie je nodig hebben, en ontvang zelf ook de zegeningen.

Regulier komen we bijeen in een snel groeiend aantal (50+) huizen in plaatsen in ons land om te ervaren wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft, en om toegerust te worden om 'uit te gaan in Gods Kracht'.
 

Woord + Geest = Waarheid.

En de Waarheid die maakt Vrij, ook om los van religieuze dogma’s en regels, in eenvoud te doen wat God van ons vraagt.


BROTHERS IN ARMS | HUISKERKEN NL hecht aan de vijfvoudige bediening van profeten, evangelisten, leraren, en pastors rondom de apostelen, zowel landelijk als regionaal.


Terwijl Jezus zegt: Volgt gij Mij, mogen we ook uitgaan overeenkomstig Zijn opdracht. Om mensen te ontmoeten die harten van vrede hebben en aan wie wij de blijde Boodschap van het Koninkrijk van God mogen verkondigen.

 

Onze sociaal maatschappelijke initiatieven zijn onder meer:

  • landbouw grond kopen of pachten om (meer) zelfvoorzienend te worden, door het verbouwen en verwerken van onder andere verse groenten, fruit, melk, en eieren. Onder meer ten behoeve van onze medemens in (financiële) nood;
  • grote houten schuren bouwen om gewassen te verbouwen en verwerken door onder andere mensen die zorgbegeleiding en een dagbesteding nodig hebben. In deze schuren is op bepaalde tijden ook ruimte voor fellowship, gezelligheid, en om (eenzame) mensen in (financiële) nood te bemoedigen en zoveel mogelijk te helpen in woord en vooral daad;
  • met foodtrucks trekken wij door het land op bepaalde dagen/tijden om vaste voedseluitgifte punten te bezoeken;
  • in horecalocaties met gaarkeukens bereiden wij verse en gezonde maaltijden, en delen wij deze gratis uit voor eenzame- en ander mensen in (financiële) nood;
  • onze schuldhulpverleners geven gratis schuldhulp advies op maat.

Ook zijn wij op zoek naar locaties waar we (tijdelijke) zorg en veiligheid kunnen bieden aan de kwetsbaren in onze samenleving om hen te helpen op weg naar een hoopvolle toekomst.

Meer weten? Stuur ons een bericht.
 

Gebeds- en hulpverzoeken?

E-mail: brothersinarms.nl14@gmail.com
 

Wij werken samen met:

Stichting Sociale en Economische Terugkeer SET2050 | www.set2050.nl , en

Direct Schuldsanering Nederland | www.directschuldsanering.nl

 

Wie zich geroepen voelt ons te steunen?

 

Giften en donaties kun je overmaken naar IBAN:

NL81 INGB 0008 7676 53 t.n.v. SET2050 BIA NL | De Bazuinen