Sprekers Brothers in Arms | Huiskerken NL

Introductie van de sprekers van BROTHERS IN ARMS | HUISKERKEN NL

Sprekers Brothers in Arms | Huiskerken NL
Cees en Ina Florusse

Wij zijn Ina en Cees Florusse. Ina is via haar Facebook in aanraking gekomen met Brothers in Arms. Dat was in de eerste maanden van dit jaar. We zijn ruim 20 jaar getrouwd, wat voor ons beiden een tweede huwelijk is. Ons samengestelde gezin telt 6 kinderen (tussen 30 en 40 jaar oud) en een kleinkind van 4 maanden.

Sinds augustus 2019 wonen we in de Achterhoek, waar we een “familiehuis” hebben waar 4 volwassen mannen met een beperking bij ons wonen. Oorspronkelijk komen we uit Papendrecht, waar we een gezinshuis runden met twee van onze huidige bewoners.

Ina komt uit een christelijk gezin en is haar hele leven gewend om kerkelijk actief te zijn. Beroepsmatig heeft ze altijd in de zorg gewerkt. Cees is op latere leeftijd tot een levend geloof in Jezus Christus gekomen. Cees heeft zijn hele werkzame leven in het onderwijs doorgebracht en mag sinds enkele jaren van de vrijheid van zijn pensioen gebruik maken. Maar de werkelijke vrijheid ligt in de genade ontvangen door het verlossend werk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.

Het is ons verlangen om Hem te dienen waar het gevraagd wordt. Beiden weten we ons geroepen om te getuigen van Het Leven. In Woord en in daad!

Cees wil BIA graag dienen door middel van onderwijs en prediking, Dat geldt ook voor Ina, die ook op andere manieren Hem en Zijn gemeente dient.

Wij strekken ons er naar uit om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding.

Zegen!

Jan Vossen

Hoi, ik heb mijn leven toegewijd om de boodschap van de ongelooflijke genade en goedheid van God te verkondigen. Als onderdeel daarvan wijd ik me toe aan het bekend maken van het onderwijs van Andrew Wommack, omdat dit mij en vele anderen de ogen heeft geopend voor de ontzagwekkende goedheid van God zoals geopenbaard in de Bijbel. Ik gun het iedereen, niet alleen mijn beste vrienden maar ook mijn vijanden. Een ontmoeting met de ware levende God die hemel en aarde heeft geschapen is het beste wat je in je leven kan overkomen.
Hello I'm dedicated to introduce Andrew Wommack Teaching to all 25 miljon Dutch Speaking world inhabitants.

Tammo A.J. Schut
Tammo A.J. Schut


Met mijn 78 jaar ben ik niet de jongste meer. Mijn vrouw heet Joke en we hebben zes kinderen en 21 kleinkinderen.  
Jaren geleden sprak God dat Hij mij wilde gebruiken in de eindtijd. Ik moest wachten.
We hebben samen vele jaren in Gods wachtkamer gezeten. Dat was geen makkelijke tijd.
Op Facebook mocht ik schrijven wat op mijn hart lag.  Maar Gods Woord prediken, dat was en is mijn verlangen.
In de eindtijd, waarin we nu leven, mogen wij met elkaar nog een grote oogst binnen halen. God wil niet dat iemand verloren gaat.
Mijn hart ligt bij hen die verloren dreigen te gaan. Maar ik geloof ook dat God Zich ook in deze tijd wil openbaren met wonderen en tekenen.
God is nog steeds dezelfde. Wij dienen dezelfde God als zij die in de tijd van Handelingen leefden.
Het ontstaan van vele huiskerken biedt de mogelijkheid om de doop met de Heilige Geest weer te onderwijzen.
Als gemeente van Jezus Christus dienen wij volledig toegerust te zijn. Voor onszelf, om de komende druk te weerstaan.
Maar ook om elkaar dienstbaar te zijn met de gaven van de Heilige Geest.

 

Jonathan Baarda

Geboren 18-01-1969 in Emmeloord.
Na mijn opleiding tot gymleraar heb ik enkele jaren voor de klas gestaan. Na een ongeluk met mijn nek en mijn -niet op mijn plaats- voelen voor de klas ben ik gestopt.
Tot mijn grote vreugde heb ik toen Jezus leren kennen. Hij heeft als het ware een deken van duisternis van mij af gehaald en iets gegeven wat ik niet kende: liefde en blijdschap in mijn hart.
Ook genas Hij later mijn nek en gaf mij nieuwe nieren. Maar Hij was nog niet klaar met mij.
Aan de binnenkant moest nog heel veel genezen. En wat meer is: ik moest leren geestelijk te denken, zoals de Heilige Geest mij te kennen gaf.
Er begon een lange periode van meer dan 10 jaar van verdrukking. Ik heb het uitgeschreeuwd naar God en Hij heeft mij verlost uit mijn angsten.
Maar ook moest ik leren Gods Geest te gehoorzamen in alles. Afsterven aan alles wat Zijn Geest in de weg stond. Mijn eigen ik en mijn trots. Het was geen makkelijke weg.
Toen ik er doorheen was kon ik bijna niet geloven dat Jezus zo aardig voor mij kon zijn.
Bemoedigende teksten voor mij waren Hebreeën 5:7,8 waarin staat dat ook Jezus de gehoorzaamheid moest leren door het lijden.
Hosea 6:5 waarin het oordeel over mij werd aangeduid als een doorbrekend licht.
En ook Job 36:15, waarin staat dat God de ellende en verdrukking heeft gebruikt om mijn oren te openen.
Drie jaar geleden,  toen ik het niet meer verwachtte, zei God mij en mijn vrouw Marieke naar Kreta te gaan als zendeling.
Misschien zoals Mozes na 40 jaar in Midjan het niet meer verwachtte en zichzelf niet meer geschikt achtte.
Dus op dit moment wonen Marieke en ik op Kreta waar we omzien naar straatmensen, vluchtelingen, en dienen vanuit een Christelijk café in Chaniá, genaamd Anámnisi.

Ik geloof dat de Bijbel de waarheid is en wens dat vele mensen leren zien wie Jezus is en waar Hij mee bezig is en verlang mensen te kunnen helpen die problemen op hun pad
zijn tegengekomen en niet begrijpen wat er aan de hand is. Waarom God dingen toestaat en wat Hij van ons verwacht.
Dat mensen kunnen groeien naar geestelijke volwassenheid zoals genoemd in Romeinen 8.
"Zij die door de Geest Gods geleid worden zijn de volwassen zonen Gods" Het Griekse woord voor zonen betekent volwassen zonen. (Yios)
Dat Gods zonen gaan staan in Zijn volle kracht en Jezus zichtbaar mag worden.
Gods zegen toegewenst

 

Steve van Deventer

Drs. Steve van Deventer is geboren in Zuid Afrika. Hij heeft daar afgestudeerd in Theologie en Hebreeuws.
Na een tijd van docentschap in Hebreeuws aan een Universiteit is hij voor verdere studies naar Nederland gekomen en hier gebleven.
Hij is getrouwd met Magda en zij hebben 3 kinderen tussen de leeftijd van 17 en 25 jaar de oudste is al getrouwd.
Hij heeft als predikant in Frieschepalen, Houten en Aalsmeer gewerkt binnen de Gereformeerde en Hervormde Kerk.
De laatste jaren in Aalsmeer heeft hij leiding gegeven binnen de Levend Evangelie gemeente.
Steve ervoer een sterke roeping om nieuwe gemeenten te stichten, en in 2005 heeft hij een gemeente begonnen in Kudelstaart, De Alphakerk Amstelland.
In 2007 is een nieuwe gemeente opgestart in Mijdrecht De Weg. Samenkomsten zondagmorgen 10.00 op de Industrieweg 38, Boven het Karwei
Tijdens zijn predikantschap in Friesland heeft hij bemerkt hoe groot de nood onder predikanten zijn aan bemoedigen,
en heeft hij en Ds. Robbert Jan Perk de predikanten dagen georganiseerd verder werkte hij mee aan de Leidersconferenties.
In de begin jaren kwamen predikanten vanuit alle kerken, van Christelijk gereformeerd tot Baptist.
Door de predikantendagen is ontdekt dat daar bij predikanten en gemeenteleden een grote behoefte is aan meer beleving en spiritualiteit.
Samen met een aantal vrienden heeft Ds. Van Deventer aan de wieg van de Evangelische Werkverband binnen de PKN gestaan.
Hij maakte deel uit van de Kana Comite die in de jaren negentig de Charismatische Genezer John Wimber naar Nederland uitnodigde
alsook John Arnot. Bestuurslid van GMF, van Mission Possible en van Gospell Music Festival organiseer Gospell Music Festivals in landen waar vrijheid van Godsdienst niet normaal is.
De laatste jaren organiseert hij verschillende mannen evenementen mannenconferenties ean andere mannenconferenties.
Hij maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de VPE en was gastdocent bij Christformation.
Nu toeruster en trainer bij Kingdom Life College en In Church Academy. Ds. Steve van Deventer heeft de afgelopen jaren verscheiden interkerkelijke conferenties georganiseerd en geleid.
Wordt ook vaak gevraagd om onderwijs te geven over het werk van de Heilige Geest. Voornamelijk bediening in de kracht van de Heilige Geest.
Steve geeft veel toerusting en onderwijs over Gebed, Leiderschap en het werk van de Heilige Geest binnen Traditionele kerken en Evangelische gemeenten.

Voor studies en preken klik hier
Meer informatie en preken vind u op en www.deweg.net