Henoch Wandelbeweging

Nieuws over de Henoch wandelbeweging

Henoch Wandelbeweging
HENOCH Wandelbeweging is een wandelgroep voor mannen die eens per maand elkaar ontmoeten in de inspirerende, mooie natuur van ‘t Harde. Tijdens de wandeling lachen we en maken we plezier, voeren we bemoedigende gesprekken en luisteren we naar elkaar.
Samen zorgen we voor een veilige, ontspannen sfeer waarin vriendschappen ontstaan en versterkt worden. Iedere man heeft een goede vriend nodig die met hem meewandelt in het leven. Die niet veroordeelt, maar luistert, bemoedigt en enthousiasmeert. Een vriend kan je helpen in het soms verwarrende, ingewikkelde leven.
Bij onze wandelingen is Jezus ons voorbeeld en volgen wij Hem. We proberen net zoals Hij aandacht te bieden aan ieder individu en een luisterend oor te zijn. We geven zonder er iets voor terug te verwachten. We willen onderwijzen en onderwezen worden tot herstel en opbouw van elkaar. 
Samen wandelen geeft een gevoel van verbondenheid en eenheid.
We geloven dat ieder man voor een waardevolle bijdrage zorgt. We nodigen daarom iedere man uit om deze wandelgroep aan te vullen met zijn persoonlijkheid.
Ongeacht je leeftijd of geloofsovertuiging, je bent welkom. We zien er daarom naar uit jou bij de volgende wandeling te ontmoeten. Voel je welkom om aan te sluiten. Op die manier hopen we de wandelgroep te vermenigvuldigen opdat er een ‘Beweging van wandelende mannen’ op de Veluwe (en daar buiten) kan ontstaan.
Binnenkort hopen wij met een tweede groep in onze omgeving te starten. 
- Iedere laatste zaterdag van de maand 
- Verzamelen bij splitsing Burg. Ulco de Vriesweg - Brandweg
- Vertrek om 7.00 uur
- Wandelen tot +/- 9.30 uur 
- Inclusief korte pauze, koffie & koek
Heb je vragen? Of komt de plaats of tijd je niet uit, maar ben je wel erg geïnteresseerd? Neem dan gerust contact met ons op. Van plan te komen? Meld je dan even bij Matthé Vos (06-15051276) aan. Zo kunnen we zorgen dat er voor iedereen koffie en koek is!
BROTHERS IN ARMS | HUISKERKEN NL
https://www.facebook.com/Henoch-Wandelbeweging-100737522574670
Geplaatst op 11-06-2022