In Christus heeft de duisternis geen autoriteit over ons, maar hebben wij autoriteit over de duisternis

Wat vertelt Paulus ons hierover in Kolossenzen 2?

In Christus heeft de duisternis geen autoriteit over ons, maar hebben wij autoriteit over de duisternis

  • Dat Jezus boven iedere overheid en macht staat (:10)
  • Dat we verlost zijn van ons zondige vlees, doordat we met Jezus begraven zijn door de doop, en opgestaan en opgewekt zijn in een nieuw leven, dat mogelijk is omdat ook Jezus opgewekt is uit de dood (:11-12)
  • Wij waren dood door ons krachteloze, zondige vlees, maar zijn met Hem levend gemaakt, zodat al onze overtredingen vergeven zijn. Hierdoor heeft de duivel geen macht over ons, net zoals hij geen macht had over Jezus (:13)
  • Iedere aanklacht van zonde is aan het kruis genageld, omdat Jezus daar de prijs ervoor heeft betaald en uitgewist door Zijn heilige en smetteloze bloed(:14)
  • Hierdoor zijn alle overheden en machten ontwapend, al hun wapens zijn afgenomen, ze zijn openlijk voor schut gezet, door de domme fout die de duivel maakte en Jezus heeft over de duisternis getriomfeerd (:15).

Wauw, wat een rijk Evangelie hebben we! De duivel en de machten zijn ontwapend. AL hun wapens zijn afgenomen. De duivel doet zich voor als een brullende, intimiderende leeuw, maar trap niet in deze misleiding!

 

Omdat al onze zonden vergeven zijn, heeft de duivel geen macht meer over ons. Wij zijn bevrijd uit de macht van de duivel en gebracht onder de macht van God (Kol. 1:13). In Christus heeft de duisternis geen enkele autoriteit over ons. In Christus hebben wij alle autoriteit over de duisternis. De macht die de duivel had over de mensen, was verbonden aan de zonde en de dood, maar die zijn weggedaan door Jezus.

 

Bron: Tom de Wal

Geplaatst op 05-09-2021

Zie ook

Ontwikkel een Koninkrijksdenken
18-08-2021
De vrijheid die we in Christus hebben
28-07-2021
Hoe Paulus door Jezus werd geroepen
27-07-2021