Ontwikkel een Koninkrijksdenken

Je denken vernieuwen is soms een pittig proces omdat we behoorlijk geprogrammeerd zijn in onze manier van denken. Ons denken is veelal nog geprogrammeerd in het 'Evangelie van zonden vergeving' in plaats van het 'Evangelie van het Koninkrijk'. Wanneer we denken aan de Kerk, denken we vaak direct aan gebouwen en kerkdiensten in plaats van aan het Lichaam van Jezus. wat regeert op de aarde. Als we denken aan het Evangelie en gered worden, denken we vaak aan vergeving van zonden en naar de hemel gaan, in plaats van het goede nieuws van Gods Koninkrijk. Om aan te tonen hoe we geprogrammeerd zijn in ons denken, gaan we Johannes 3:16 lezen: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

De meeste mensen denken: God houdt van de wereld, heeft daarom Jezus gezonden en als ik in Hem geloof worden mijn zonden vergeven en ga ik later naar de hemel. Dit is waar, maar is niet compleet en geen Koninkrijksdenken.  Johannes 3:16 gaat namelijk ook over het Koninkrijk van God. Het is een uitleg hierover. Het is het hoofdstuk waarin het gesprek tussen Jezus en Nicodemus staat. Jezus vertelde Nicodemus over het Koninkrijk van God binnengaan door de wedergeboorte. 'Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan', vertelde Jezus aan Nicodemus (3:5). Nicodemus begreep Jezus nog steeds niet dus vroeg hij aan Jezus: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? (Joh 3:9)

 

Nicodemus snapte nog steeds niet hoe mensen opnieuw geboren kunnen worden om het Koninkrijk in te gaan. Jezus antwoordde hierop: "En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh 13:14-16)

 

Jezus vertelde Nicodemus dat mensen opnieuw geboren kunnen worden, omdat Hij zou gaan sterven aan het kruis. Zoals de slang bij Mozes aan een hout werd gehangen, zo zou Jezus aan het kruis gehangen worden en 'verhoogd' worden. Mensen die dat geloven, (en zich dus laten dopen) worden wedergeboren en ontvangen het eeuwige leven.

 

Johannes 3:16 is een uitleg op de vraag van Nicodemus over hoe mensen opnieuw geboren kunnen worden, zodat ze Gods Koninkrijk kunnen binnengaan. Wij denken bij eeuwig leven aan naar de hemel gaan. Het eeuwige leven heeft echter betrekking op het leven in Gods Koninkrijk dat hier op aarde is gestart en voor altijd zal voortduren, ook later in de hemel en op de nieuwe aarde.

 

Het Grieks voor eeuwig leven is: aionios zoe. Het woord aionios heeft betrekking op een tijdperk zonder begin en zonder eind. Zoe heeft betrekking op het leven van Gods Koninkrijk, Gods bovennatuurlijke soort leven. Het is hetzelfde woord als gebruikt wordt in Johannes 10:10, waar Jezus zegt dat Hij mensen 'leven en dat in overvloed wil geven', Gods overvloedige soort leven. Het leven wat God in Zichzelf meedraagt. Het begrip 'eeuwig leven' in het Evangelie van Johannes is een uitleg met betrekking tot Gods Koninkrijk. Zie ook Johannes 3:16:

 

Dit is hoeveel God van de wereld houdt; genoeg om zijn enige, speciale Zoon, te geven zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren hoeft te zijn, maar zou delen in het leven van Gods nieuwe tijdperk.

 

Door de komst van Jezus Christus brak er een nieuw tijdperk aan, het tijdperk waarin het Koninkrijk van God beschikbaar werd voor de gelovigen. Dit Koninkrijk, het leven onder Gods heerschappij, is waar jij in bent geplaatst als nieuwe schepping. De duivel is niet langer jouw vorst. God is je Koning. Het koninkrijk van de duisternis is niet langer je woonomgeving, het Koninkrijk van God is jouw nieuwe leefomgeving.

 

Bron: Tom de Wal

https://frontrunnersministries.nl/shop/boeken/supermens/?gclid=CjwKCAjw3_KIBhA2EiwAaAAlirDc5JeOFrrXX40eDtMd2XT6FMvRAHWuS6LVoPQ08ZNMgU_b8BgLGBoCYq8QAvD_BwE

Geplaatst op 18-08-2021

Zie ook

Napraten 6 augustus 2021 bijbelsonderwijs
08-08-2021
Paulus maakt zich zorgen over de gemeente in Galatiƫ
28-07-2021
De vrijheid die we in Christus hebben
28-07-2021