Gods ecclesia is een verlengstuk om Gods Koninkrijk te brengen

​​​​​​​Jezus zei tegen Petrus: "Ik zeg u dat u Petrus bent', waarbij Hij verwijst naar een kleiner rotsblok. Met andere woorden: Ik zeg je dat jij een (levende) steen bent, die een rol heeft in het bouwen van Mijn gemeente. In het boek Handelingen zien we deze profetie tot uiting komen omdat Petrus daar een van de vooraanstaande leiders was, die een cruciale rol vervulde in het uitbreiden van Gods Koninkrijk.

De ecclesia als middel om Gods Koninkrijk te bouwen

Toen Jezus zei dat Hij op deze openbaring Zijn gemeente zou bouwen, bedoelde Hij geen kerkgebouw, kerkstroming of religieuze organisatie. Jezus koos bewust geen religieus woord zoals 'Mijn tempel' of 'Mijn synagoge'. Het woord 'gemeente; is het Griekse woord 'ecclesia' wat een seculier woord was uit de Grieks-Romeinse wereld, dat betekende: 'regerende bijeenkomst'.

 

De ecclesia was een volksvergadering waarin Romeinse staatsburgers samenkwamen om de maatschappij te besturen en de cultuur en de regels van de Romeinse overheid te handhaven. In de ecclesia werd rechtgesproken en werden er belangrijke beslissingen genomen die onder het gezag van de keizer uitgevoerd werden en invloed hadden op de maatschappij.

 

Dit is wat Jezus voor ogen had met Zijn ecclesia. Een groep Koninkrijksburgers die bij elkaar komt in Naam van de Koning en om Zijn gezag op aarde uit te voeren en de cultuur van Zijn Koninkrijk te bouwen. Omdat Jezus deze betekenis voor ogen had, noemde Hij Zijn discipelen ook 'apostelen' vanaf het moment dat Hij ze uitzond en geen schriftgeleerden of priesters. Apostel was ook een seculier woord, dat verwees naar iemand die gezonden was met een boodschap en de autoriteit van degene die hem gezonden had.

 

Dat is Gods plan met Zijn gemeente (ecclesia). Het is het Lichaam van Christus op aarde, dat het plan uitvoert van het Hoofd, Jezus. Het concept wat Jezus neerzette voor Zijn kerk (ecclesia) was dus niet bedoeld om kerkdiensten te houden, maar om de maatschappij te veranderen en Gods Koninkrijk uit te bouwen door steeds meer mensen Zijn Koninkrijk binnen te laten gaan. Gods ecclesia is een verlengstuk om Gods Koninkrijk te brengen, net zoals de toenmalige seculiere ecclesia een verlengstuk was om het Romeinse Rijk te 'brengen'.

 

Bron: Tom de Wal

https://frontrunnersministries.nl/shop/boeken/supermens/

Geplaatst op 16-08-2021

Zie ook

In Christus heeft de duisternis geen autoriteit over ons, maar hebben wij autoriteit over de duisternis
05-09-2021
Napraten met Ina Florusse 27 juli 2021
31-07-2021
Napraten 6 augustus 2021 bijbelsonderwijs
08-08-2021