Menu

Persoonlijke Ontmoetingen Met Jezus

Persoonlijke ontmoetingen met Jezus vanuit Lucas 18 en 19

Laatste nieuws

Foto verslag landelijke bijeenkomst 27 november 2021
BIA LANDELIJKE HUISKERKLEIDERS INSPIRATIE BIJEENKOMST Thema: Relatie en Verbinding = Lichaam Zaterdag 27 november jl. was het met 80 huiskerkleiders een volle bak in Utrecht (Kanaleneiland). Van België, Groningen tot Den Helder. Broers en zussen ontmoetten en spraken met elkaar van hart tot hart. En veel bijzonder enthousiaste reacties werden ontvangen over het opbouwende 'relatie en verbinding' gehalte onder leiding van ons Hoofd! Deze dag was tevens de start voor BOOSTER huiskerkleiders bijeenkomsten 'Relatie en Verbinding = Lichaam' in de regio's in ons land (en België). Dankzij ons BIA communicatie platform 'De Bazuinen' blijven onze huiskerkleiders op interactieve wijze met elkaar in contact. Wil je ook deelnemen met of bij een huiskerk? Meld je aan via: https://mijnhuiskerk.nl/ Ruth Carine & Walter Baars namens Brothers in Arms Huiskerken NL
Lees meer
Nieuwsbrief aan huiskerkleiders (1)
Aan huiskerkleiders verstuurde nieuwsbrief
Lees meer
In Christus heeft de duisternis geen autoriteit over ons, maar hebben wij autoriteit over de duisternis
Wat vertelt Paulus ons hierover in Kolossenzen 2?
Lees meer
Ontwikkel een Koninkrijksdenken
Je denken vernieuwen is soms een pittig proces omdat we behoorlijk geprogrammeerd zijn in onze manier van denken. Ons denken is veelal nog geprogrammeerd in het 'Evangelie van zonden vergeving' in plaats van het 'Evangelie van het Koninkrijk'. Wanneer we denken aan de Kerk, denken we vaak direct aan gebouwen en kerkdiensten in plaats van aan het Lichaam van Jezus. wat regeert op de aarde. Als we denken aan het Evangelie en gered worden, denken we vaak aan vergeving van zonden en naar de hemel gaan, in plaats van het goede nieuws van Gods Koninkrijk. Om aan te tonen hoe we geprogrammeerd zijn in ons denken, gaan we Johannes 3:16 lezen: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."
Lees meer
Gods Koninkrijk en Zijn ecclesia is het meest krachtige op deze wereld
​​​​​​​Het is Gods Koninkrijk met Gods nieuwe scheppingen dat steeds verder uitbreidt over deze aarde. Daarom zei Jezus ook dat de poorten van het dodenrijk, haar niet zouden overweldigen. Er is niets wat de uitbreiding van Gods Koninkrijk tegen kan houden. Jezus verklaarde dit te midden van de tempel van Ceasar, satan, en pan. Geen enkele politieke macht, geen enkele afgod en zelfs de satan en al zijn demonen zijn in staat om de uitbreiding van Gods Koninkrijk tegen te houden. Jezus heeft de satan namelijk al zijn sleutels afgenomen en die aan Zijn ecclesia gegeven. Daarom zei Hij: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde". Jezus heeft de sleutels van de dood en van het dodenrijk (Openbaring 1:8)
Lees meer
Gods ecclesia is een verlengstuk om Gods Koninkrijk te brengen
​​​​​​​Jezus zei tegen Petrus: "Ik zeg u dat u Petrus bent', waarbij Hij verwijst naar een kleiner rotsblok. Met andere woorden: Ik zeg je dat jij een (levende) steen bent, die een rol heeft in het bouwen van Mijn gemeente. In het boek Handelingen zien we deze profetie tot uiting komen omdat Petrus daar een van de vooraanstaande leiders was, die een cruciale rol vervulde in het uitbreiden van Gods Koninkrijk.
Lees meer